Nội dung

Chuyên gia

Cảm nhận

Giá trị

TÌM HIỂU THÊM

TÔI CẦN TƯ VẤN

TÔI CẦN TƯ VẤN

TÔI CẦN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ LẠI THÔNG TIN 
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

©2021 Bản Quyền thuộc về PDCA

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN PDCA

CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN

Website: https://pdca.vn/

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Email: info@pdca.vn

Hotline: 0899 598 668

Địa chỉ: Lô 12, Nhà Vườn 6, Đường Yên Xá, Phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Tp. Hà Nội

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

ĐĂNG KÝ NGAY